آخرین اخبار مدارس


25 شهریوردبستان دخترانه سما

25 شهریوردبستان دخترانه سما

28 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 خرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

26 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 خرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

23 خرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ظرافتهای معلمی

مجید نقیه

725 نکته‌ی کاربردی ب

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ده اصل ثابت فرزند پروری

لارنس اشتاینبرگ

مشاوره در تربیت فرزند

دبستان دخترانه سما

پیامبران و قصه هایشان

حسین فتاحی

مذهبی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آیا بچه های خرانه رستگتگار می شوند؟

مهدی اسد زاده

مجموعه داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

50اقدام فوری برای مهار اضطراب

وندی گرین

اضطراب و راههای غلبه بر آن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سواد رسانه ای

جیمز پاتر

رویکری به سواد رسانه ای

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مجموعه داستان فکر ایرانی

گروه نویسندگان

سفری به گذشته سرزمین ایران

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بیشعوری

خاویر کرمنت

اجتماعی

دبستان دخترانه سما

مواظبت از مامان بزرگ شیطون

جین ریگان

آموزشی

دبستان پسرانه سما

به مدرسه دیررسیدن چون

دیوید کالی

آموزشی

دبستان دخترانه سما

وحشی

نسرین وکیلی

داستانی

دبستان پسرانه سما

روباهی به نام پکس

ساراپنی پکر

درام

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

سجاد قاسم زاده

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ریحانه پورزنگی

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا زمانی

مسابقه: انفرادی شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نرگس شورابی

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سیده هستی حافظی فرد

مسابقه: تیمی شطرنج

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل کاظمی

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

هستی قمشه

مسابقه: طراحی با مداد

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نرگس دشن

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

صدرا مصفایی

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زینب دامکی

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

دانش آموزان برتر واله

مسابقه: واله

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

غزل بین آبادی

مسابقه: آبرنگ

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سحرباقری پناه

جاذبه های گردشگری آسیا

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شیوا شمسی

خواص گیاهان دارویی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نیایش دهقان

درس 14 پیامهای آسمانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سپیده السادات رضوی -نازنین جلیلیان

تفکر و پژوهش -بلوغ

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه موسی کاظمی

محیط زیست

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

درسا صرامی

درس 11 مطالعات نهم

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه مهریز سما

عليرضا زارع بيدكي

1388/06/27

دبستان پسرانه هرات سما

ابوالفضل خادمه رضويه

1386/06/26

دبستان دخترانه سما

نازلي پهلوان زاده

1386/06/29

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ريحانه اميري فر

1381/06/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهديار ايماني

1384/06/28

دبستان دخترانه سما

سارا اسماعيل زاده بهابادي

1386/06/30

دبستان دخترانه سما

نگار جبارزاده

1389/06/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ريحانه پورزنگي آبادي

1380/06/25

دبستان پسرانه هرات سما

ابوالفضل رحمان دوست

1389/06/23

دبستان پسرانه سما

حامد شاه زينبي

1385/06/25

دبستان پسرانه سما

حامد عرب خردمند

1385/06/25

دبستان پسرانه سما

علي دهقان پورفراشاه

1386/06/24

دبستان دخترانه سما

پريسا ستارزاده

1386/06/29

دبستان پسرانه بافق سما

مهران رنجبربافقي

1386/06/31

دبستان پسرانه سما

نيما ذي حيات

1386/06/31

دبستان دخترانه سما

زهراالسادات ميرشمسي

1389/06/24

دبستان پسرانه مهریز سما

اميرمحمد دهقان عصمت آباد

1389/06/29

دبستان دخترانه سما

مهناز شعباني

1390/06/30

دبستان پسرانه سما

سهيل فردزاده

1388/06/30

دبستان پسرانه سما

محمدجواد رضي هنزائي

1385/06/26