آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه مهریز سما

دبستان پسرانه مهریز سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه مهریز سما

دبستان پسرانه مهریز سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه مهریز سما

دبستان پسرانه مهریز سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سواد رسانه ای

جیمز پاتر

رویکری به سواد رسانه ای

دبستان دخترانه سما

کسی پنگوئن گم نکرده؟

نسرین وکیلی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بیشعوری

خاویر کرمنت

اجتماعی

دبستان دخترانه سما

وسط راهروی تاریک

مهدی رجبی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آیا بچه های خرانه رستگتگار می شوند؟

مهدی اسد زاده

مجموعه داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مرغ مقلد

کاترین ارسکین

رمان نوجوان

دبستان دخترانه سما

مواظبت از مامان بزرگ شیطون

جین ریگان

آموزشی

دبستان پسرانه سما

به مدرسه دیررسیدن چون

دیوید کالی

آموزشی

دبستان پسرانه سما

درخت مهربان

نیتوشارما

داستان کودک

دبستان پسرانه سما

روباهی به نام پکس

ساراپنی پکر

درام

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بلوغ پشت خاکریز

خاطرات ایمان کفایی مهر

خاطرات دفاع مقدس

دبستان پسرانه سما

موفقیت درتربیت فرزندان

پل هاگ

رویکرد عقلانی عاطفی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه هرات سما

کیارش تیموری

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه هرات سما

طاها شهروزی

مسابقه: تورنی تیم

رتبه: اول

دبستان پسرانه هرات سما

کیارش تیموری

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه هرات سما

امیر محمد افخمی

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه هرات سما

صدرا مراد خانی

مسابقه: تورنی تیم

رتبه: اول

دبستان پسرانه هرات سما

کیارش تیموری

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه هرات سما

آرمان تیموری

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه هرات سما

امیر محمد افخمی

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه هرات سما

آرمان تیموری

مسابقه: تورنی تیم

رتبه: اول

دبستان پسرانه هرات سما

آرمان تیموری

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه هرات سما

امیر محمد افخمی

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آرمینا احمدی

مسابقه: کسابقات تکواندو

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

الينا استقامت

1390/09/22

دبستان دخترانه سما

ثنا قيمي

1390/09/19

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهلا نجيمي علي آباد

1383/09/20

دبستان دخترانه سما

ستايش بهپورابرقوئي

1389/09/16

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدحسين رفيق دوست

1381/09/19

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدعرفان دهقان

1384/09/21

دبستان پسرانه سما

محمدمحراب شريفي مقدم

1391/09/20

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميررضا اسمعيلي

1381/09/20

دبستان پسرانه سما

مجتبي زارعيان بين آبادي

1385/09/18

دبستان دخترانه سما

زهرا سليمي

1388/09/22

دبستان دخترانه سما

مهري پورمضطرزاده

1385/09/21

دبستان پسرانه مهریز سما

حسين بهاري

1390/09/22

دبستان پسرانه سما

سيداميرحسين حيدري خورميزي

1390/09/16

دبستان دخترانه سما

بهناز عابديني سانيجي

1389/09/18

دبستان پسرانه مهریز سما

محمدمهدي زارع خورميزي

1389/09/22

دبستان پسرانه هرات سما

اميرحسين فتحي

1388/09/18

دبستان پسرانه مهریز سما

سيدمهدي سيدرضائي خورميزي

1390/09/21

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فرزاد برزگر

1383/09/22

دبستان پسرانه هرات سما

اميرعلي كارگريان

1389/09/21

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سيدابوالفضل سلماني بنادك

1381/09/18