آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

مواظبت از مامان بزرگ شیطون

جین ریگان

آموزشی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بلوغ پشت خاکریز

خاطرات ایمان کفایی مهر

خاطرات دفاع مقدس

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آیا بچه های خرانه رستگتگار می شوند؟

مهدی اسد زاده

مجموعه داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مرغ مقلد

کاترین ارسکین

رمان نوجوان

دبستان دخترانه سما

وحشی

نسرین وکیلی

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خدای من .

به انتخاب حمید گروگان

گزیده ای از صحیفه سجادیه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

50اقدام فوری برای مهار اضطراب

وندی گرین

اضطراب و راههای غلبه بر آن

دبستان دخترانه سما

وسط راهروی تاریک

مهدی رجبی

داستان

دبستان پسرانه سما

به مدرسه دیررسیدن چون

دیوید کالی

آموزشی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مجموعه داستان فکر ایرانی

گروه نویسندگان

سفری به گذشته سرزمین ایران

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بیشعوری

خاویر کرمنت

اجتماعی

دبستان پسرانه سما

روباهی به نام پکس

ساراپنی پکر

درام

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا شیری

مسابقه: قبولی در دبیرستان نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

صدرا مصفایی

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه حسن زاده

مسابقه: قرائت

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی خضری

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حمیدرضا هرندی

مسابقه: مسابقات ورزشی نواحی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ایمان عدالت

مسابقه: مسابقات ورزشی نواحی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضا منظورالحجه

مسابقه: مسابقات ورزشی نواحی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیر عباس خانی

مسابقه: دومیدانی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ریحانه فتوحی

مسابقه: خط تحریری

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

نیما ملاح

مسابقه: رتبه نقاشی مدادرنگ

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضا منظورالحجه

مسابقه: مسابقات ورزشی نواحی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سیدمحمدسجاد امام

مسابقه: قبولی مدارس نمونه دولتی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

درس 10 مطالعات نهم

درس 10 مطالعات نهم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سحرباقری پناه

جاذبه های گردشگری آسیا

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه موسی کاظمی

محیط زیست

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شیوا شمسی

خواص گیاهان دارویی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سپیده السادات رضوی -نازنین جلیلیان

تفکر و پژوهش -بلوغ

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهرنوش افسري

1378/12/24

دبستان پسرانه سما

ايليا كاظميان

1386/12/27

دبستان دخترانه سما

الينا صاحبي

1389/12/25

دبستان پسرانه سما

فربد لطفي دره

1386/12/23

دبستان دخترانه سما

محياسادات حسيني نسب

1390/12/27

دبستان دخترانه سما

ثنا كاظمي

1388/12/25

دبستان پسرانه سما

برديا نوجوان بنام

1386/12/29

دبستان پسرانه سما

بهراد نوجوان بنام

1386/12/29

دبستان پسرانه سما

محمدرضا زارع

1387/12/23

دبستان دخترانه سما

كوثر منصوري

1389/12/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدامين حكيمي زاده

1383/12/26

دبستان دخترانه سما

پرنيان شهبازيان

1390/12/24

دبستان پسرانه سما

سالار مروستي زاده

1390/12/26

دبستان دخترانه سما

نغمه ناجي

1386/12/26

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ايمان زارعي محمودآبادي

1379/12/25

دبستان پسرانه سما

محمدياسين اعتباري

1390/12/24

دبستان دخترانه سما

فاطمه رجعتي

1390/12/25

دبستان پسرانه سما

اميرعلي محمدپناه

1390/12/23

دبستان پسرانه مهریز سما

حسين زارعزاده مهريزي

1390/12/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمتين صادقي

1378/12/24