آخرین اخبار مدارس


20 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ظرافتهای معلمی

مجید نقیه

725 نکته‌ی کاربردی ب

دبستان دخترانه سما

وحشی

نسرین وکیلی

داستانی

دبستان پسرانه سما

روباهی به نام پکس

ساراپنی پکر

درام

دبستان دخترانه سما

کسی پنگوئن گم نکرده؟

نسرین وکیلی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بلوغ پشت خاکریز

خاطرات ایمان کفایی مهر

خاطرات دفاع مقدس

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آیا بچه های خرانه رستگتگار می شوند؟

مهدی اسد زاده

مجموعه داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

50اقدام فوری برای مهار اضطراب

وندی گرین

اضطراب و راههای غلبه بر آن

دبستان دخترانه سما

پیامبران و قصه هایشان

حسین فتاحی

مذهبی

دبستان پسرانه سما

درخت مهربان

نیتوشارما

داستان کودک

دبستان پسرانه سما

موفقیت درتربیت فرزندان

پل هاگ

رویکرد عقلانی عاطفی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مرغ مقلد

کاترین ارسکین

رمان نوجوان

دبستان دخترانه سما

وسط راهروی تاریک

مهدی رجبی

داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آرمینا احمدی

مسابقه: کسابقات تکواندو

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نیوشا حق شناس

مسابقه: مسابقات شطرنج تیمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه جواهریان

مسابقه: پاستل

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اسما نعان کار

مسابقه: داستان نویسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا زمانی

مسابقه: مسابقات شطرنج انفرادی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ثنا فروزانی

مسابقه: عکاسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بعاره با تربیت

مسابقه: عکاسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سیده هستی حافظی فرد

مسابقه: مسابقات شطرنج تیمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا زمانی

مسابقه: مسابقات شطرنج تیمی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدحسين زارع

1381/03/05

دبستان دخترانه سما

مائده اكبري پور

1387/03/06

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل شريفي خرانق

1388/03/04

دبستان دخترانه سما

فاطمه سادات ناظم منبري

1387/03/02

دبستان دخترانه سما

ريحانه فتوحي فيروزآباد

1386/03/06

دبستان پسرانه سما

پارسا آرائي جوزمي

1392/03/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا صاحبي شاهم آبادي

1380/03/05

دبستان پسرانه سما

ارميا رخ افروز

1391/03/07

دبستان دخترانه سما

ثنا معتمديان

1391/03/07

دبستان دخترانه سما

ويدا فتحي هرات

1390/03/03

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا حيدري نيانائيني

1389/03/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش اكرمي

1385/03/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه سادات موسي كاظمي محمدي

1380/03/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

متين پايه داراردكاني

1382/03/03

دبستان پسرانه سما

سعيد رجبي بغدادآباد

1388/03/06

دبستان پسرانه سما

محمدحسين زارع شحنه

1390/03/01

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل حسن پور

1386/03/06

دبستان دخترانه سما

زهرا گلرسان

1391/03/07

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا مقيمي يزدي

1388/03/04

دبستان دخترانه سما

زهرا خادم زاده

1390/03/03