آخرین اخبار مدارس


01 فروردیندبستان پسرانه سما

24 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

04 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خدای من .

به انتخاب حمید گروگان

گزیده ای از صحیفه سجادیه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آیا بچه های خرانه رستگتگار می شوند؟

مهدی اسد زاده

مجموعه داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سواد رسانه ای

جیمز پاتر

رویکری به سواد رسانه ای

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ده اصل ثابت فرزند پروری

لارنس اشتاینبرگ

مشاوره در تربیت فرزند

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بیشعوری

خاویر کرمنت

اجتماعی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

50اقدام فوری برای مهار اضطراب

وندی گرین

اضطراب و راههای غلبه بر آن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مرغ مقلد

کاترین ارسکین

رمان نوجوان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مجموعه داستان فکر ایرانی

گروه نویسندگان

سفری به گذشته سرزمین ایران

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بلوغ پشت خاکریز

خاطرات ایمان کفایی مهر

خاطرات دفاع مقدس

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مرضیه همتی

مسابقه: رشته پرتاب نیزه

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آرمینا احمدی

مسابقه: آمادگی جسمانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه هرات سما

محمد مرصاد مبرا

مسابقه: مسابقات ووشو بین شهرستانی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کیانا احمدی

مسابقه: پرش ارتفاع

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آرمینا احمدی

مسابقه: آمادگی جسمانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا شیری

مسابقه: جوانان بانوان کشور شمشیربازی سابر تیمی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا شیری

مسابقه: جوانان بانوان شمشیر بازی ااسلحه سابر انفرادی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آرزو نیک نیا

مسابقه: پرتاب وزنه

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کیانا احمدی

مسابقه: دو 800 متر

رتبه: سوم

دبستان پسرانه هرات سما

کیارش تیموری مروستی

مسابقه: مسابقات ووشو بین شهرستانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الهه نامدان

مسابقه: دو 100 متر

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا سعدی

مسابقه: آمادگی جسمانی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه آخوندی

کانی ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شیما شمسی

خواص گیاهان دارویی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

طناز ارسلان

نمونه هایی از محصولات صنعتی فناوری نانو

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سحر باقری پناه

معرفی جاذبه های گردشس قاره آسیا

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سپیده السادات رضوی

طراحی آرم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شیوا شمسی

معرفی قاره ها و کشور ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرشته خشنود

درس 10 مطالعات اجتماعی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فاطمه منصوري جعفري

1386/03/04

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل حسن پور

1386/03/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عمادالدين باغياني

1381/03/05

دبستان دخترانه سما

نگار چاكري يزدي

1385/03/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسين زارع

1381/03/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه سادات موسي كاظمي محمدي

1380/03/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ابوالفضل دهقان چناري

1379/03/06

دبستان دخترانه سما

ريحانه فتوحي فيروزآباد

1386/03/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شيدا عالمي

1381/03/08

دبستان دخترانه سما

نگار صادقيان صادق آباد

1385/03/04

دبستان پسرانه سما

محمدمعراج فلاحي

1385/03/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سيدرضا دشتي خويدكي

1378/03/06

دبستان دخترانه سما

نجمه رعيتي بازي

1385/03/06

دبستان پسرانه سما

سعيد رجبي بغدادآباد

1388/03/06

دبستان پسرانه هرات سما

آرمان زارع

1387/03/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حميدرضا بياض طالبي

1379/03/04

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل شريفي خرانق

1388/03/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متين پايه داراردكاني

1382/03/03