آخرین اخبار مدارس


23 اسفنددبستان پسرانه سما

15 اسفنددبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

به مدرسه دیررسیدن چون

دیوید کالی

آموزشی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

50اقدام فوری برای مهار اضطراب

وندی گرین

اضطراب و راههای غلبه بر آن

دبستان پسرانه سما

روباهی به نام پکس

ساراپنی پکر

درام

دبستان پسرانه سما

موفقیت درتربیت فرزندان

پل هاگ

رویکرد عقلانی عاطفی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بیشعوری

خاویر کرمنت

اجتماعی

دبستان دخترانه سما

وسط راهروی تاریک

مهدی رجبی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آیا بچه های خرانه رستگتگار می شوند؟

مهدی اسد زاده

مجموعه داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خدای من .

به انتخاب حمید گروگان

گزیده ای از صحیفه سجادیه

دبستان دخترانه سما

کسی پنگوئن گم نکرده؟

نسرین وکیلی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بلوغ پشت خاکریز

خاطرات ایمان کفایی مهر

خاطرات دفاع مقدس

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مرغ مقلد

کاترین ارسکین

رمان نوجوان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مجموعه داستان فکر ایرانی

گروه نویسندگان

سفری به گذشته سرزمین ایران

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آرمینا احمدی

مسابقه: کسابقات تکواندو

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سیده هستی حافظی فرد

مسابقه: مسابقات شطرنج تیمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا زمانی

مسابقه: مسابقات شطرنج تیمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا زمانی

مسابقه: مسابقات شطرنج انفرادی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نیوشا حق شناس

مسابقه: مسابقات شطرنج تیمی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه ستوده

1380/01/02

دبستان پسرانه سما

محسن دشتبان آبشوري

1388/01/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عطيه متين فرد

1385/01/06

دبستان پسرانه سما

محمدضيا بابايي

1386/01/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا رحيمي دشت آبادي

1385/01/05

دبستان پسرانه سما

اميرعلي تيموري

1392/01/04

دبستان پسرانه سما

محمدحسن ميرجليلي

1389/01/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سهيل مزيدي شرف آبادي

1380/01/05

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل اتحادپور

1386/01/02

دبستان دخترانه سما

آنيتا دباغ زاده يزدي

1390/01/01

دبستان دخترانه سما

زهرا عرب دولابي

1389/01/04

دبستان دخترانه سما

پريا زارع

1390/01/04

دبستان پسرانه سما

مهرداد ميرشمسي اردكاني

1386/01/06

دبستان دخترانه سما

راضيه باشي يزد

1388/01/01

دبستان پسرانه سما

كسري ميلي

1391/01/02

دبستان دخترانه سما

مليكا مهرانديش

1389/01/03

دبستان دخترانه سما

سنا دلدل

1388/01/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ارغوان مظفري

1380/01/04

دبستان دخترانه سما

رؤيا صادقپور

1390/01/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نيايش دهقان بنادكي

1382/01/02