آخرین اخبار مدارس


20 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

وحشی

نسرین وکیلی

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ظرافتهای معلمی

مجید نقیه

725 نکته‌ی کاربردی ب

دبستان دخترانه سما

وسط راهروی تاریک

مهدی رجبی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مجموعه داستان فکر ایرانی

گروه نویسندگان

سفری به گذشته سرزمین ایران

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مرغ مقلد

کاترین ارسکین

رمان نوجوان

دبستان پسرانه سما

موفقیت درتربیت فرزندان

پل هاگ

رویکرد عقلانی عاطفی

دبستان دخترانه سما

پیامبران و قصه هایشان

حسین فتاحی

مذهبی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

50اقدام فوری برای مهار اضطراب

وندی گرین

اضطراب و راههای غلبه بر آن

دبستان دخترانه سما

کسی پنگوئن گم نکرده؟

نسرین وکیلی

داستان

دبستان پسرانه سما

درخت مهربان

نیتوشارما

داستان کودک

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آیا بچه های خرانه رستگتگار می شوند؟

مهدی اسد زاده

مجموعه داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خدای من .

به انتخاب حمید گروگان

گزیده ای از صحیفه سجادیه

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه جواهریان

مسابقه: پاستل

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نیوشا حق شناس

مسابقه: مسابقات شطرنج تیمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آرمینا احمدی

مسابقه: کسابقات تکواندو

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بعاره با تربیت

مسابقه: عکاسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا زمانی

مسابقه: مسابقات شطرنج انفرادی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا زمانی

مسابقه: مسابقات شطرنج تیمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اسما نعان کار

مسابقه: داستان نویسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ثنا فروزانی

مسابقه: عکاسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سیده هستی حافظی فرد

مسابقه: مسابقات شطرنج تیمی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فاطمه منصوري جعفري

1386/03/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه سادات موسي كاظمي محمدي

1380/03/02

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا حيدري نيانائيني

1389/03/02

دبستان پسرانه سما

محمدحسين زارع شحنه

1390/03/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا صاحبي شاهم آبادي

1380/03/05

دبستان دخترانه سما

زهرا خادم زاده

1390/03/03

دبستان پسرانه سما

سبحان ارداني

1392/03/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

متين پايه داراردكاني

1382/03/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدحسين زارع

1381/03/05

دبستان دخترانه سما

ويدا فتحي هرات

1390/03/03

دبستان دخترانه سما

ريحانه فتوحي فيروزآباد

1386/03/06

دبستان پسرانه سما

ارميا رخ افروز

1391/03/07

دبستان پسرانه سما

پارسا آرائي جوزمي

1392/03/05

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا مقيمي يزدي

1388/03/04

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل حسن پور

1386/03/06

دبستان دخترانه سما

ثنا معتمديان

1391/03/07

دبستان دخترانه سما

زهرا گلرسان

1391/03/07

دبستان پسرانه سما

سعيد رجبي بغدادآباد

1388/03/06

دبستان دخترانه سما

فاطمه سادات ناظم منبري

1387/03/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش اكرمي

1385/03/04