آخرین اخبار مدارس


23 خرداددبستان پسرانه هرات سما

23 خرداددبستان پسرانه هرات سما

20 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

20 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

11 خرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 فروردیندبستان پسرانه سما

24 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه هرات سما

دبستان پسرانه هرات سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه هرات سما

دبستان پسرانه هرات سما

دبستان پسرانه هرات سما

دبستان پسرانه هرات سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ده اصل ثابت فرزند پروری

لارنس اشتاینبرگ

مشاوره در تربیت فرزند

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سواد رسانه ای

جیمز پاتر

رویکری به سواد رسانه ای

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مرغ مقلد

کاترین ارسکین

رمان نوجوان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بلوغ پشت خاکریز

خاطرات ایمان کفایی مهر

خاطرات دفاع مقدس

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خدای من .

به انتخاب حمید گروگان

گزیده ای از صحیفه سجادیه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مجموعه داستان فکر ایرانی

گروه نویسندگان

سفری به گذشته سرزمین ایران

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

50اقدام فوری برای مهار اضطراب

وندی گرین

اضطراب و راههای غلبه بر آن

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بیشعوری

خاویر کرمنت

اجتماعی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آیا بچه های خرانه رستگتگار می شوند؟

مهدی اسد زاده

مجموعه داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مرضیه همتی

مسابقه: رشته پرتاب نیزه

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کیانا احمدی

مسابقه: دو 4 در صد متر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ساجده توکلی

مسابقه: دو 4 در صد متر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا شیری

مسابقه: جوانان بانوان شمشیر بازی ااسلحه سابر انفرادی

رتبه: اول

دبستان پسرانه هرات سما

کیارش تیموری مروستی

مسابقه: مسابقات ووشو بین شهرستانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کیانا احمدی

مسابقه: پرش ارتفاع

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الهه نامدان

مسابقه: دو 800 متر

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا سعدی

مسابقه: آمادگی جسمانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آرزو نیک نیا

مسابقه: پرتاب وزنه

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرشته پسند

مسابقه: دو 4 در صد متر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهفام خلیلی

مسابقه: دو 400 متر

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه هرات سما

محمد مرصاد مبرا

مسابقه: مسابقات ووشو بین شهرستانی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرشته خشنود

درس 10 مطالعات اجتماعی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

طناز ارسلان

نمونه هایی از محصولات صنعتی فناوری نانو

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه آخوندی

کانی ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شیما شمسی

خواص گیاهان دارویی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شیوا شمسی

معرفی قاره ها و کشور ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سپیده السادات رضوی

طراحی آرم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سحر باقری پناه

معرفی جاذبه های گردشس قاره آسیا

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدحسين ارسلان

1380/05/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محسن تميزي فريماني

1381/05/02

دبستان پسرانه سما

مهدي ميرمحمدي صدرآبادي

1389/05/05

دبستان پسرانه سما

ساني محمدي دهج

1387/05/06

دبستان پسرانه سما

سهيل رشتي

1389/05/07

دبستان پسرانه سما

محمدحسين زارع هرفته

1388/05/04

دبستان پسرانه سما

سيدعلي صيادي

1386/05/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حانيه زارع زرديني

1380/05/06

دبستان پسرانه سما

محمدطاها بورقي

1388/05/08

دبستان پسرانه سما

محمدطاها بورقي

1388/05/08

دبستان پسرانه سما

اميرحسين مطاعي

1387/05/02

دبستان دخترانه سما

ريحانه آدابي

1385/05/03

دبستان پسرانه سما

محمد محمدي صالح آباد

1384/05/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرعلي دهقان نيري

1382/05/05

دبستان پسرانه سما

محمدطه ياوري

1385/05/07

دبستان پسرانه سما

عليرضا موحدان

1386/05/04

دبستان پسرانه سما

سيدعليرضا حافظي فرد

1389/05/02