آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه

موفقیت درتربیت فرزندان

پل هاگ

رویکرد عقلانی عاطفی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

بلوغ پشت خاکریز

خاطرات ایمان کفایی مهر

خاطرات دفاع مقدس

دبیرستان دوره دوم دخترانه

آیا بچه های خرانه رستگتگار می شوند؟

مهدی اسد زاده

مجموعه داستان

دبستان دخترانه

مواظبت از مامان بزرگ شیطون

جین ریگان

آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه

مرغ مقلد

کاترین ارسکین

رمان نوجوان

دبستان دخترانه

پیامبران و قصه هایشان

حسین فتاحی

مذهبی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

مجموعه داستان فکر ایرانی

گروه نویسندگان

سفری به گذشته سرزمین ایران

دبیرستان دوره دوم دخترانه

ده اصل ثابت فرزند پروری

لارنس اشتاینبرگ

مشاوره در تربیت فرزند

دبیرستان دوره دوم دخترانه

50اقدام فوری برای مهار اضطراب

وندی گرین

اضطراب و راههای غلبه بر آن

دبستان دخترانه

کسی پنگوئن گم نکرده؟

نسرین وکیلی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه

ظرافتهای معلمی

مجید نقیه

725 نکته‌ی کاربردی ب

دبستان دخترانه

وسط راهروی تاریک

مهدی رجبی

داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

بنیامین آریامقدم

مسابقه: آزمون های ادواری مهر وآبان

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

امیر عرشیا زارع زاده

مسابقه: بدمینتون

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

ثنا فروزانی

مسابقه: مسابقه عکاسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه

سیدامیرمهدی هاشمی

مسابقه: آزمون های ادواری مهر وآبان

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

کلیه دانش آموزان

مسابقه: سرود همگانی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

سجاد بین آبادی

مسابقه: سیاه قلم

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

غزل خبرگی

مسابقه: مسابقات احکام

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه

دنیا هادی پور

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

ملیکا مجیبی فر

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

ثنا فروزانی

مسابقه: مسابقات تورنی تیم ریاضی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

سمیرا سلطانی نژاد

مسابقه: تورنی ریاضی

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

عادل شاهرخ زاده

مسابقه: کشتی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

سعيد نعيمي دهنو

1389/01/16

دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمدياسين كهدويي

1383/01/21

دبستان دخترانه

نگار منصوري محمدآبادي

1392/01/18

دبستان دخترانه

يكتا امامي

1389/01/19

دبیرستان دوره دوم دخترانه

ياسمين زارع خورميزي

1383/01/16

دبستان پسرانه

علي اصغر محمودي

1389/01/16

دبستان پسرانه

اميرمهدي جعفري سيريزي

1392/01/19

دبیرستان دوره دوم دخترانه

رقيه نصيري دهج

1383/01/19

دبستان پسرانه

اشكان شاطرقاسمي

1388/01/17

دبستان پسرانه

اميرحسين سربي

1392/01/19

دبستان پسرانه

سيدمحمداسماعيل زارع

1391/01/20

دبستان پسرانه

سامان تقي زاده

1388/01/20

دبستان دخترانه

فاطمه السادات موسوي زاده

1391/01/22

دبیرستان دوره اول پسرانه

سيداميررضا ميردهقاني فيروزآبادي

1384/01/22

دبستان دخترانه

الناز اوليائي

1391/01/19

دبستان دخترانه

بيتا زارع محمودآبادي

1392/01/16

دبستان دخترانه

درسا ستوده نياكراني

1389/01/18