آخرین اخبار مدارس


26 آباندبستان دخترانه سما

26 آباندبستان دخترانه سما

26 آباندبستان دخترانه سما

26 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 آباندبستان دخترانه سما

24 آباندبستان دخترانه سما

24 آباندبستان دخترانه سما

23 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ده اصل ثابت فرزند پروری

لارنس اشتاینبرگ

مشاوره در تربیت فرزند

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خدای من .

به انتخاب حمید گروگان

گزیده ای از صحیفه سجادیه

دبستان پسرانه سما

موفقیت درتربیت فرزندان

پل هاگ

رویکرد عقلانی عاطفی

دبستان پسرانه سما

روباهی به نام پکس

ساراپنی پکر

درام

دبستان پسرانه سما

درخت مهربان

نیتوشارما

داستان کودک

دبستان پسرانه سما

موفقیت درتربیت فرزندان

پل هاگ

رویکرد عقلانی عاطفی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

50اقدام فوری برای مهار اضطراب

وندی گرین

اضطراب و راههای غلبه بر آن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مرغ مقلد

کاترین ارسکین

رمان نوجوان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بیشعوری

خاویر کرمنت

اجتماعی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سواد رسانه ای

جیمز پاتر

رویکری به سواد رسانه ای

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آیا بچه های خرانه رستگتگار می شوند؟

مهدی اسد زاده

مجموعه داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بلوغ پشت خاکریز

خاطرات ایمان کفایی مهر

خاطرات دفاع مقدس

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سیدمحمدسجاد امام

مسابقه: قبولی مدارس نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

نیما ملاح

مسابقه: رتبه نقاشی مدادرنگ

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیر عباس خانی

مسابقه: دومیدانی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

سجاد قاسم زاده

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شیدا عالمی

مسابقه: قبولی در دبیرستان نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

نیما ملاح

مسابقه: رتبه نقاشی مدادرنگ

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل کاظمی

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی خضری

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

فرزاد خانی

مسابقه: پرش ارتفاع وارتفاع

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

صدرا مصفایی

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیر عباس خانی

مسابقه: دومیدانی800

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سوفیا سیف لاری

مسابقه: قبولی در دبیرستان نمونه دولتی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

بهنام حسني

1386/08/25

دبستان پسرانه سما

بنيامين آريامقدم

1385/08/27

دبستان دخترانه سما

فاطمه ابوطالبي نصرآباد

1385/08/25

دبستان پسرانه سما

علي شيخعلي شاهي

1385/08/24

دبستان دخترانه سما

فاطمه فتوت زاده

1386/08/30

دبستان پسرانه سما

مرتضي سرسنگي علي آباد

1387/08/23

دبستان پسرانه سما

فرزاد خاني مزرعه آخوند

1384/08/30

دبستان پسرانه سما

محمدامين فتحي

1387/08/23

دبستان پسرانه سما

حسين شجاعي مهر

1386/08/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدامين طباطبايي

1382/08/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد رئيسي يزدي

1379/08/24

دبستان پسرانه سما

بهنام حسني

1386/08/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبينا باقري پناه مزويرآباد

1380/08/24

دبستان پسرانه سما

سبحان غفاري خرانق

1387/08/28

دبستان پسرانه سما

عليرضا عزيزخان

1385/08/29

دبستان پسرانه سما

محمدصدرا رضائي

1389/08/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرشته پسند

1379/08/25

دبستان دخترانه سما

آيناز حسني

1390/08/24