آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه مهریز سما

دبستان پسرانه مهریز سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه مهریز سما

دبستان پسرانه مهریز سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه مهریز سما

دبستان پسرانه مهریز سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ظرافتهای معلمی

مجید نقیه

725 نکته‌ی کاربردی ب

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

50اقدام فوری برای مهار اضطراب

وندی گرین

اضطراب و راههای غلبه بر آن

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خدای من .

به انتخاب حمید گروگان

گزیده ای از صحیفه سجادیه

دبستان دخترانه سما

وسط راهروی تاریک

مهدی رجبی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مجموعه داستان فکر ایرانی

گروه نویسندگان

سفری به گذشته سرزمین ایران

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آیا بچه های خرانه رستگتگار می شوند؟

مهدی اسد زاده

مجموعه داستان

دبستان دخترانه سما

وحشی

نسرین وکیلی

داستانی

دبستان دخترانه سما

کسی پنگوئن گم نکرده؟

نسرین وکیلی

داستان

دبستان پسرانه سما

درخت مهربان

نیتوشارما

داستان کودک

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ده اصل ثابت فرزند پروری

لارنس اشتاینبرگ

مشاوره در تربیت فرزند

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مرغ مقلد

کاترین ارسکین

رمان نوجوان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سواد رسانه ای

جیمز پاتر

رویکری به سواد رسانه ای

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه هرات سما

کیارش تیموری

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه هرات سما

آرمان تیموری

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه هرات سما

امیر محمد افخمی

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه هرات سما

امیر محمد افخمی

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه هرات سما

کیارش تیموری

مسابقه: تورنی تیم

رتبه: اول

دبستان پسرانه هرات سما

کیارش تیموری

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه هرات سما

آرمان تیموری

مسابقه: تورنی تیم

رتبه: اول

دبستان پسرانه هرات سما

طاها شهروزی

مسابقه: تورنی تیم

رتبه: اول

دبستان پسرانه هرات سما

مهران تاج ابادی

مسابقه: تورنی تیم

رتبه: اول

دبستان پسرانه هرات سما

آرمان تیموری

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه هرات سما

کیارش تیموری

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آرمینا احمدی

مسابقه: کسابقات تکواندو

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

مهري پورمضطرزاده

1385/09/21

دبستان پسرانه سما

اميررضا شهريان

1389/09/21

دبستان دخترانه سما

زهرا سليمي

1388/09/22

دبستان دخترانه سما

بهناز عابديني سانيجي

1389/09/18

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدحسين رفيق دوست

1381/09/19

دبستان دخترانه سما

ثنا قيمي

1390/09/19

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميررضا اسمعيلي

1381/09/20

دبستان دخترانه سما

آرزو حسن زاده

1385/09/17

دبستان پسرانه مهریز سما

محمدمهدي زارع خورميزي

1389/09/22

دبستان پسرانه سما

سيداميرحسين حيدري خورميزي

1390/09/16

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدعرفان دهقان

1384/09/21

دبستان پسرانه سما

محمددانيال زارع زاده

1389/09/19

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهلا نجيمي علي آباد

1383/09/20

دبستان پسرانه سما

كيهان خادمي

1389/09/18

دبستان پسرانه سما

مجتبي زارعيان بين آبادي

1385/09/18

دبستان دخترانه سما

ستايش بهپورابرقوئي

1389/09/16

دبستان پسرانه مهریز سما

حسين بهاري

1390/09/22

دبستان پسرانه هرات سما

اميرعلي كارگريان

1389/09/21

دبستان پسرانه سما

محمدمحراب شريفي مقدم

1391/09/20

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سيدابوالفضل سلماني بنادك

1381/09/18